ropeaccess


SCROLL DOWN

ropeaccess


 

ARBEID I TAU

Tilkomstteknikk


 

 

 

Tilkomstteknikk


 

 

 

 

 

ARBEID I TAU SOM METODE

Arbeid i tau - tradisjonelt kalt tilkomstteknikk - ble opprinnelig utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien hvor bygg og installasjoner er preget av komplekse konstruksjoner med krevende tilkomst og hvor kravet til sikkerhet er svært høyt. I dag er tilkomstteknikk etablert som et komplett vedlikeholdskonsept innen eiendomsdrift og landbasert industri, og i byer som Oslo, Stockholm, London, Cape Town og mange flere tilpasses både eksisterende og ny bygningsmasse for arbeid i tau.

Sammenlignet med tradisjonelle adkomstmetoder og -systemer er arbeid i tau en trygg, kostnadseffektiv, fleksibel, forutsigbar og miljøvennlig løsning som er svært godt egnet for vask, vedlikehold og inspeksjon av tak og fasader - innvendig som utvendig. Arbeidet foregår med minimalt fotavtrykk, uavhengig av omkringliggende infrastruktur, og utføres av håndverkere som er kurset og sertifisert for arbeid i tau etter gjeldende standarder.

 
 
 
1.png
 
 
3.png
 
 
2.png
 
 
4.png
 

Trygt

Arbeid i tau utføres alltid med doble sett av tau, arbeidstau og backuptau, festet i minst to uavhengige forankringspunkter. Alt utstyr som brukes inspiseres og logges rutinemessig. Alle Høydens klatrere er videre kurset og sertifisert iht NS 9600. NS 9600 er en nasjonale sertifiseringsstandard som beskriver strenge krav til, og sertifisering av; personell, utførende virksomheter og opplæringsvirksomheter. 

Kostnadseffektivt

Minimale transport- og leiekostnader for utstyr, i kombinasjon med rask etablering og fokuserte klatrere gjør tilkomstteknikk ofte langt mer kostnadseffektivt enn tradisjonelle metoder som lift, fasadeheis og stilas.

Fleksibelt og forutsigbart

Vi rigger oss raskt i posisjon, uavhengig av vær, trafikk, infrastruktur og miljø. Ingen bygg eller konstruksjoner er for høye, komplekse, trange eller utilgjengelig for oss. Tilkomstteknikk er således den sikreste metode for å redusere nedetid i drift, og den overlegent beste metode for å komme til steder med kompleks tilkomst.

Miljøvennlig

Arbeid i tau er uten sammenligning den mest miljøvennlige adkosmtmetode. Vi behøver ingen avanserte mekaniske eller elektriske komponenter og posisjonerer oss der arbeidet skal utføres ved hjelp av egen kraft, med klatreutstyr vi kan pakke sammen og bære til og fra på ryggen.

 
 

Tilkomstteknikk-mobil


 

 

 

Tilkomstteknikk-mobil


 

 

 

 

ARBEID I TAU SOM METODE

Arbeid i tau - tradisjonelt kalt tilkomstteknikk - ble utviklet på 1970-tallet for bruk innen olje- og gassindustrien hvor bygg og installasjoner er preget av komplekse konstruksjoner med krevende tilkomst og hvor kravet til sikkerhet er svært høyt. I dag er tilkomstteknikk etablert som et komplett vedlikeholdskonsept innen eiendomsdrift og landbasert industri, og i byer som Oslo, Stockholm, London, Cape Town og mange flere tilpasses både eksisterende og ny bygningsmasse for arbeid i tau.

Sammenlignet med tradisjonelle adkomstmetoder og -systemer er arbeid i tau en trygg, kostnadseffektiv, fleksibel, forutsigbar og miljøvennlig løsning som er svært godt egnet for vask, vedlikehold og inspeksjon av tak og fasader - innvendig som utvendig. Arbeidet foregår med minimalt fotavtrykk, uavhengig av omkringliggende infrastruktur, og utføres av håndverkere som er kurset og sertifisert for arbeid i tau etter gjeldende standarder.

 

 
1m.png

Trygt

Arbeid i tau utføres alltid med doble sett av tau, arbeidstau og backuptau, festet i minst to uavhengige forankringspunkter. Alt utstyr som brukes inspiseres og logges rutinemessig. Alle Høydens klatrere er videre kurset og sertifisert iht NS 9600. NS 9600 er en nasjonale sertifiseringsstandard som beskriver strenge krav til, og sertifisering av; personell, utførende virksomheter og opplæringsvirksomheter. 

 

2m.png

Kostnadseffektivt

Minimale transport- og leiekostnader for utstyr, i kombinasjon med rask etablering og fokuserte klatrere gjør tilkomstteknikk ofte langt mer kostnadseffektivt enn tradisjonelle metoder som lift, fasadeheis og stilas.

 

3m.png

Fleksibelt og forutsigbart

Vi rigger oss raskt i posisjon, uavhengig av vær, trafikk, infrastruktur og miljø. Ingen bygg eller konstruksjoner er for høye, komplekse, trange eller utilgjengelig for oss. Tilkomstteknikk er således den sikreste metode for å redusere nedetid i drift, og den overlegent beste metode for å komme til steder med kompleks tilkomst.

 

4m.png

Miljøvennlig

Arbeid i tau er uten sammenligning den mest miljøvennlige adkosmtmetode. Vi behøver ingen avanserte mekaniske eller elektriske komponenter og posisjonerer oss der arbeidet skal utføres ved hjelp av egen kraft, med klatreutstyr vi kan pakke sammen og bære til og fra på ryggen.

 

 

 

 

 

Sosiale medier6


 

Følg oss på Facebook og Instagram og se Oslo fra en ny vinkel

 

Sosiale medier6


 

Følg oss på Facebook og Instagram og se Oslo fra en ny vinkel

 

 

 

Følg oss på Instagram og opplev Oslo fra en ny vinkel