Vi ser alltid etter flinke folk som kan komplimentere vår medarbeiderstab med kunnskap og kompetanse.

For å jobbe som tilkomstteknikker i tau trenger du en SOFT eller IRATA sertifisering.

«SOFT er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har som mål å fremme sikkerhet og kvalitet ved å utøve tilgangsteknologi spesielt og arbeide i høyde generelt. SOFT har like under 30 medlemsbedrifter. SOFT har etablert og opprettholder et sertifiseringsorgan - SOFT Certification AS. »

«IRATA er et akronym for Industrial Rope Access Trade Association, som ble dannet i Storbritannia i slutten av 1980-tallet, for å løse vedlikeholdsutfordringer i offshore olje- og gassindustrien. [...] IRATA styrer og regulerer gjennom sine medlemmer opplæringen av alle arbeidstakere som søker sine kvalifikasjoner. »

Send en åpen søknad og CV til mail@hoyden.no

 

 
hoyden3-2.jpg
 
hoyden_temp-1.jpg

// English //

 

Established in 2010 by climbers from Romsdalen in Norway

Today we are more than 60 employees from fourteen different nationalities

All of our technicians are sertified according to current SOFT or IRATA standards.

 

«SOFT is a neutral and independent member organization whose purpose is to promote safety and quality by performing access technology in particular and work in height in general. SOFT has just under 30 member companies. SOFT has established and maintains a certification body - SOFT Certification AS. »

 

«IRATA is an acronym for the Industrial Rope Access Trade Association, that was formed in the UK in the late 1980's, to solve maintenance challenges in the offshore oil and gas industry. [...] IRATA directs and regulates, through its members, the training of all workers seeking its qualifications.»

Send resume and application to mail@hoyden.no