sr-100_d_02.png

Produktmeny


SCROLL DOWN

Produktmeny


 

ALLE        ADKOMSTSYSTEMER        FALLSIKRING        KURS

sr-100_d_02.png

ADKOMSTSYSTEMER OG FALLSIKRING


 

Tilrettelegging for sikker ferdsel i høyden og effektivt vedlikehold i tau

SE PRODUKTKATALOG

 

 

 

ADKOMSTSYSTEMER OG FALLSIKRING


 

Tilrettelegging for sikker ferdsel i høyden og effektivt vedlikehold i tau

SE PRODUKTKATALOG

 

 

 

adkomstsystemer


 

 

 

adkomstsystemer


 

 

 

 

 

 

ADKOMSTSYSTEMER 

Permanente sikringssystemer for arbeid i tau, for renhold og vedlikehold av innvendige og utvendige fasader.

 

Fasader, tak og atrium på både eksisterende og nye bygg kan tilrettelegges for effektivt vedlikehold i tau gjennom installering av permanente systemer levert av Høyden. Sammenlignet med tradisjonelle adkomst og fasadevaskesystemer er våre systemer svært fleksible, visuelt diskret og kostnadseffektive både i drifts- og investeringsfase.

Avhengig av behov og området som skal tilrettelegges for arbeid i tau tilbyr Høyden ulike typer systemer.

 

SKINNESYSTEMER

Skinnesystemer sikrer svært effektiv adkomst og er godt egnet for rutinemessig renhold og vedlikehold av utvendige fasader så vel som innvendige atrium. 

Hvis installert på tak kan skinnesystemet også benyttes som fallsikring for servicepersonell. Ett system dekker således sømløst to behov

I innvendige atrium er skinnessystemene spesielt godt egnet på grunn av sin kompakte utforming, samt at de kan leveres i ulike farger og overflater for å minimere visuell forstyrrelse.

 

POSTER

Poster er separate forankringspunkter for arbeid i tau som installeres på taket. Systemet kan kombineres med fallsikringsvaier og er en svært kostnadseffektiv måte å tilrettelegge for både arbeid i tau og sikker ferdsel på tak.

 
 
 
 

fallsikring


 

 

 

fallsikring


 

 

 

 

 

 

FALLSIKRINGSSYSTEMER 

Høyden prosjekterer og installerer permanente fallsikringssystemer og adkomstløsninger som sikrer trygg og effektiv ferdsel på tak for servicepersonell i forbindelse med inspeksjon, vedlikehold etc. Fallsikringssystemer kan installeres på både nye og eksisterende bygg og skreddersys etter behov.  Høyden leverer både horisontale og vertikale fallsikringssystemer, leidere, takstiger og rekkverk.  

Ved arbeid i høyden skal arbeideren alltid være sikret der det er fare fall, og det er byggets eier som er ansvarlig for at sikkerheten er tilstrekkelig og tilgjengelig til enhver tid.  Derfor bør alle bygninger ha installert systemer for personellsikring der det forgår ferdsel i høyden. 

Se video av fallsikringssystemet installert for Entra på taket av Schweigaardsgate 15

 

KURS, UTSTYR OG PERIODISK KONTROLL

Høyden er en komplett leverandør av tjenester innen sikker ferdsel i høyden og ivaretar hele livsløpet.

 

/  Rådgiving, prosjektering og montering  /

/  Årlig kontroll og sertifisering av alle system  /

/  Fallsikringskurs og skreddersydd opplæring  /

/  Fallsikringsutstyr: Seler, hjelmer, tau, etc.  /

/  Høydefagdager og foredrag  /

 

Kontakt oss for mer informasjon hvordan vi kan hjelpe deg med å sikre dine tak og ditt personell.


 
 
 

Sosiale medier3


 

Følg oss på Facebook og Instagram og se Oslo fra en ny vinkel

 

Sosiale medier3


 

Følg oss på Facebook og Instagram og se Oslo fra en ny vinkel

 

 

 

Følg oss på Instagram og opplev Oslo fra en ny vinkel