TJENESTER

HÅNDVERKERE I TAU

Reparasjoner og vedlikehold på tak og fasade. Utført effektivt, punktlig og sikkert av dyktige og erfarne håndverkere; tømrere, elektrikere, murere, malere og blikkenslagere. Høyden ivaretar også det faste vedlikeholdet og renholdet av byggene som våre kunder forvalter.

Ved bruk av tau og tilkomstteknikk får vi god presisjon, kommer til over alt og arbeider sikkert. Vi velger den mest effektive arbeidsmetoden for hver enkelt jobb; lift eller tilkomstteknikk. Arbeidet dokumenteres og kunden får overlevert grundige jobbrapporter.


 

TJENESTER

TILSTANDS-VURDERINGER

Ledet av Høydens byggmestere utfører håndverkerne våre tilstandsvurderinger av tak og fasader. Inspeksjonene munner ut i presise veldokumenterte rapporter som våre kunder bruker til å avdekke skader, kartlegge vedlikeholdsbehov og i forbindelse med oppkjøp av nye eiendommer. 


TJENESTER

FASTE SYSTEMER 

Høyden prosjekterer og installerer permanente adkomstløsninger og fallsikringssystemer som sikrer trygg og effektiv ferdsel på tak for servicepersonell i forbindelse med inspeksjon, vedlikehold etc. Ved arbeid i høyden skal arbeideren alltid være sikret der det er fare fall, og det er byggets eier som er ansvarlig for at sikkerheten er tilstrekkelig og tilgjengelig til enhver tid.  Derfor bør alle bygninger ha installert systemer for personellsikring (fallsikringsvaiere, leidere etc.) der det forgår ferdsel i høyden.

Høyden skreddersyr løsninger etter behov og benytter seg av ledende fabrikanter av faste systemer.

 

Livsløp

Høyden ivaretar hele livsløpet med tanke på sikker ferdsel i høyden. I tillegg til prosjektering og installering av systemer, leverer vi alt nødvendig personlig fallsikringsutstyr, vi skreddersyr opplæring og vi utfører kontroll og sertifisering.

Høyden prosjekterer og installerer permanente adkomstløsninger og fallsikringssystemer som sikrer trygg og effektiv ferdsel ved arbeid i høyden.

 

Permanente sikringssystemer for arbeid i tau

Gjennom installering av permanente sikringssystemer kan Høyden tilrettelegge for at vask og vedlikehold av innvendige og utvendige fasader kan utføres effektivt ved hjelp av arbeid i tau (tilkomstteknikk).  Høyden arbeider både med eksisterende bygg og i oppførings- og prosjekteringsfasen av nybygg. 

Vi  er for tiden med på å prosjektere systemer for sikker ferdsel og tilrettelegge for vedlikehold i tau på flere av nybyggene i Bjørvika.