HøydenAS (1 of 1)-4.jpg

Tjenestemeny


SCROLL DOWN

Tjenestemeny


 

ALLE        RENHOLD        INSPEKSJON        INSTALLASJON        SIKRINGSLEDELSE        RÅDGIVING

HøydenAS (1 of 1)-4.jpg

SIKKERT ARBEID I HØYDEN


 

Høyden er en entreprenør med spesialkompetanse i tilkomstteknikk og taubaserte adkomstløsninger

ARBEID I TAU  PROSJEKTER

 

 

 

 

SIKKERT ARBEID I HØYDEN


 

Høyden er en entreprenør med spesialkompetanse i tilkomstteknikk og taubaserte adkomstløsninger

ARBEID I TAU  PROSJEKTER

 

 

 

 

eiendom


 

 

 

eiendom


 

 

 

 
 
 

KOMPLETT VEDLIKEHOLDS-PARTNER FOR TAK OG FASADE

Høyden utfører fasadevask, vedlikehold, installasjoner og inspeksjon på en rekke eiendommer i Oslo, inkludert Posthuset, Indeksbygget, Oslo City, Deloitte-bygget, med flere.

Alle våre håndverkere er kurset og sertifisert for arbeid i tau etter gjeldende standarder, og vi har dermed en unik kompetanse med tanke på å vareta det faste vedlikeholdet og renholdet av byggene som våre kunder forvalter. Vi velger den mest effektive arbeidsmetoden for hver enkelt jobb; lift eller tilkomstteknikk. Arbeidet dokumenteres og kunden får overlevert grundige jobbrapporter.

 

/  Unik tilkomst  /

/  Kvalitet og sikkerhetsfokus  /

/  Rapportering på alt arbeid  /

/  Avsperring på bakkenivå  /

/  Tekniske funn videreformidles  /

 

 

 

 

tilstandsvurdering


 

 

 

tilstandsvurdering


 

 

 

 

 

 

TILSTANDSVURDERING OG INSPEKSJONER

Høyden utfører tilstandsvurderinger og inspeksjoner av tak og fasade. Inspeksjonene munner ut i presise og veldokumenterte rapporter som våre kunder bruker til å avdekke skader, kartlegge vedlikeholdsbehov og i forbindelse med oppkjøp av nye eiendommer. Vi utfører også NDT og strukturinspeksjoner på konstruksjoner med vanskelig tilkomst, og samarbeider med rådgivende ingeniør. 

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå dere.

 

 

sikringsassistanse


 

 

 

sikringsassistanse


 

 

 

 

 

 
 

SIKRINGSLEDELSE

Se video  av hvordan Høyden bistår Veidekke Entreprenør med å tilrettelegge for at fagarbeidere på taket av nye Hotell Portalen i Lillestrøm kan arbeide trygt.  

 
 

arkitekter


 

 

 

arkitekter


 

 

 

 
Picture2.png
 
 

RÅDGIVING 

Tilrettelegging av atrium, tak og fasade for effektivt vedlikehold i tau

 

På oppdrag fra ÅF Advansia og LPO Arkitekter/Estudio Herreros utarbeidet Høyden høsten 2015 et komplett vedlikeholdskonsept for det nye Munchmuseet i Oslo basert på arbeid i tau, inkludert utskifting av 1200kg tunge vinduer i overhengende fasader.  I dag er vi med på å prosjektere adkomst- og fallsikringssystemer på flere av nybyggene i Bjørvika. 

Både nye og eksisterende bygg kan tilrettelegges for vedlikehold i tau og sammenlignet med tradisjonelle adkomst og fasadevaskesystemer er våre systemer svært fleksible, visuelt diskret og lite kostnadsdrivende både i drifts- og investeringsfase.

Kontakt oss for mer informasjon og hyggelig prat

 

 

 

 

 

Sosiale medier2


 

Følg oss på Facebook og Instagram og se Oslo fra en ny vinkel

 

Sosiale medier2


 

Følg oss på Facebook og Instagram og se Oslo fra en ny vinkel

 

 

 

Følg oss på Instagram og opplev Oslo fra en ny vinkel