40006FE5-62F7-43E4-ABFC-09FB46FE1ED5.png

Hjem


SCROLL DOWN

Hjem


40006FE5-62F7-43E4-ABFC-09FB46FE1ED5.png

INSPIRASJON OG KOMPETANSE


 

Norsk natur har gitt oss bred kompetanse om sikker ferdsel i bratt lende. Vi har tatt kompetansen ned fra fjellet og inn i byen. Vår lidenskap er vår styrke. Det tror vi kundene våre har nytte av.

TJENESTER  PRODUKTER

 

 

INSPIRASJON OG KOMPETANSE


 

Norsk natur har gitt oss bred kompetanse om sikker ferdsel i bratt lende. Vi har tatt kompetansen ned fra fjellet og inn i byen. Vår lidenskap er vår styrke. Det tror vi kundene våre har nytte av.

TJENESTER  PRODUKTER

 

 

arbeid-i-hoyden


Høyden prosjekterer og installerer permanente sikringssystemer og adkomstløsninger som sikrer trygg ferdsel ved arbeid i høyden, og tilrettelegger for effektivt vedlikehold i tau

 

Se produktkatalog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arbeid-i-hoyden


Høyden prosjekterer og installerer permanente sikringssystemer og adkomstløsninger som sikrer trygg ferdsel ved arbeid i høyden, og tilrettelegger for effektivt vedlikehold i tau

 

Se produktkatalog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016-06-09 10.31.38-1.jpg
 
 

KOMPLETT VEDLIKEHOLDS-PARTNER FOR TAK OG FASADE

Høyden utfører fasadevask, vedlikehold, installasjoner og inspeksjon på en rekke eiendommer i Oslo, inkludert Posthuset, Indeksbygget, Oslo City, Deloitte-bygget, med flere.

  

 
 
 

ARBEID I TAU 

Arbeid i tau er en en trygg, kostnadseffektiv og fleksibel adkomstmetode som er svært godt egnet for vask, vedlikehold og inspeksjon av tak og fasader. Arbeidet foregår med minimalt fotavtrykk, uavhengig av omkringliggende infrastruktur, og utføres av håndverkere som er kurset og sertifisert for arbeid i tau etter gjeldende standarder.

  

 
 
Posthuset3.jpg
 
 
 

ADKOMSTSYSTEMER 

Fasader, tak og atrium på både eksisterende og nye bygg kan tilrettelegges for effektivt vedlikehold i tau gjennom installering av permanente systemer levert av Høyden. Sammenlignet med tradisjonelle adkomst og fasadevaskesystemer er våre systemer svært fleksible, visuelt diskret og lite kostnadsdrivende både i drifts- og investeringsfase.

På oppdrag fra ÅF Advansia og LPO Arkitekter/Estudio Herreros utarbeidet Høyden høsten 2015 et komplett vedlikeholdskonsept for det nye Munchmuseet i Oslo basert på arbeid i tau, inkludert utskifting av 1200kg tunge vinduer i overhengende fasader.  I dag er vi med på å prosjektere adkomst- og fallsikringssystemer på flere av nybyggene i Bjørvika. 

  

 
 
 

@hoydenas #hoydenas


 

Følg oss på Facebook og Instagram og se Oslo fra en ny vinkel

 

@hoydenas #hoydenas


 

Følg oss på Facebook og Instagram og se Oslo fra en ny vinkel

 

 

 

Følg oss på Instagram og opplev Oslo fra en ny vinkel